Informationsmaterial om färgsättning

Informationsmaterial rörande det nya förslaget till färgsättning finns nu tillgängligt dels som utskrifter vid anslagstavlorna vid garageentreerna, och dels digitalt på hemsidan; följ denna länk.