Målning 2016-2017

(Äldre information finns längre ned på sidan.)

2017-06-20

Målningen startade förra tisdagen, 2017-06-13. Efter allt arbete som lagts på att ta fram en ny färgsättning blev det ändå den gamla/nuvarande som kommer att användas.

Information rörande målningen delas ut löpande, t.ex. ungefärlig tidsplan och vad medlemmar behöver göra med uteplatser etc. för att möjliggöra/underlätta för målarna att utföra sitt arbete.


2016-11-03

Handlingar till extrastämma 2016-11-10:

Utförlig beskrivning av förslaget

Kallelse

Fullmakt


2016-10-17

Informationsmaterial rörande färdigt förslag till ny färgsättning, inklusive dörrfärger. Det är detta som omröstning på extrastämma kommer att handla om:

Presentation. Kommentar 2016-11-03: Observera att denna presentation visar en modell av området som inte stämmer överens med verkligheten i alla avseenden, t.ex. placering av dörrar, trappor, balkonger m.m., samt att några längor har fel antal lägenheter. Presentationen är avsedd att ge en uppfattning av hur området kommer se ut med den nya färgsättningen, inte att vara en exakt avbild av området.


2016-09-15

Informationsmaterial rörande andra förslaget till ny färgsättning:

Presentation

Bilder:

uppifra%c2%a5n-hela-omra%c2%a5det uppifra%c2%a5n-fra%c2%a5n-skogen uppifra%c2%a5n-fra%c2%a5n-parkeringen tredje-ga%c2%a5rden-fra%c2%a5n-skogen startbild ra%c2%b6da-ga%c2%a5ngen-sidogavel ra%c2%b6da-ga%c2%a5ngen ljusbla%c2%a5-torget-bild-2 ljusbla%c2%a5-torget gra%c2%b6na-omra%c2%a5det-mot-skogen-vy-2 gra%c2%b6na-kvarteret gra%c2%b6na-andra-nr-1 gra%c2%b6na-andra graeddhyllan gavel-graeddhyllan fra%c2%a5n-skogen-4 fra%c2%a5n-skogen-3 fra%c2%a5n-parkeringen fa%c2%b6rsta-laengan fa%c2%b6rsta-ga%c2%a5rden-fra%c2%a5n-skogen andra-ga%c2%a5rden-fra%c2%a5n-skogen


2016-03-03

Informationsmaterial rörande första förslaget till ny färgsättning:
Informationsblad
Konceptdesign
Nuvarande färgsättning

Kallelse och fullmakt för extrastämman 2016-03-10.