Styrelse

Brf Bokskogens styrelse 2023/2024 (vald på föreningsstämma 2023-06-07 och på extrastämma 2024-03-11) är:

Tomas Halvarsson: ledamot, ordförande, TV/bredbandsansvarig, Grannsamverkan
Mobil: 070-2831962
E-post: tomas.halvarsson@brfbokskogen.se / ordforande@brfbokskogen.se / grannsamverkan@brfbokskogen.se

Danijel Sarkan: ledamot, fastighetsansvarig
E-post: danijel.sarkan@brfbokskogen.se / fastighet@brfbokskogen.se

Emelie Engvall: ledamot, nyckelansvarig, kölista parkeringsplatser
E-post: emelie.engvall@brfbokskogen.se / parkering@brfbokskogen.se

Yngve Ståhl: suppleant, släpvagnsutlåning
Mobil: 070-2391093
E-post: yngve.stahl@brfbokskogen.se / slapvagn@brfbokskogen.se

Medlemmar hittar dessutom kontaktuppgifter på anslagstavlan i garaget.