Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till styrelsemedlemmar finns på sidan med information om styrelsen.

Föreningens adress är:
Brf Bokskogen
Gustavavägen 116
178 31 Ekerö

Föreningens faktureringsadress är:
Brf Bokskogen
Fack 55895726
R855
106 37 Stockholm

Föreningens organisationsnummer är 716420-2900.

För lån av föreningens släpvagn kan medlemmar kontakta den som är ansvarig för släpvagnsutlåning, kontaktuppgifter finns på sidan med information om styrelsen.