Nästa styrelsemöte 2016-10-20

Nästa ordinarie styrelsemöte hålls torsdag 2016-10-20.