Styrelsemöte 2018-06-19 eller 2018-06-20

Nästa ordinarie styrelsemöte äger rum antingen tisdag 2018-06-19 eller onsdag 2018-06-20.