Tillstånd för renoveringar och ombyggnationer sommaren 2018

Styrelsen håller sitt nästa möte i början av vecka 25, den 19:e eller 20:e juni. Efter det blir det troligen ett uppehåll till mitten av augusti.

Om man tänkt göra någon renovering eller ombyggnation inne eller ute som kräver tillstånd de närmsta månaderna så måste man därför lämna in lapp med tillståndsansökan senast måndag den 18:e juni för att vara säker på att ärendet behandlas på styrelsemötet. Annars kan det dröja till mitten av augusti innan ärendet behandlas.

Följ denna länk för att ladda hem blanketten som skall fyllas i.

Observera att det inte är en bra idé att chansa på att tillstånd kommer lämnas och sätta igång iallafall, det händer att medlemmar måste ändra sina planer för det de tänkt göra kräver en annan utformning för att fungera i föreningen, och det har även hänt att medlemmar tvingats riva saker som de byggt utan att söka tillstånd.

Var därför ute i god tid och sök tillstånd med tanke på att det kanske behövs lite dialog med styrelsen för att utformningen skall bli rätt innan ansökan kan godkännas.