Styrelsemöte 2018-01-18

Nästa ordinarie styrelsemöte äger rum torsdag 2018-01-18.