Nästa styrelsemöte 2017-11-28

Nästa ordinarie styrelsemöte hålls tisdag 2017-11-28.