Extra föreningsstämma 2017-08-31

Kvällen 2017-08-31 hålls en extra föreningsstämma för att hålla en andra omröstning om förslaget till nya stadgar, samt besluta om finansiering av underhållsåtgärder. Kallelse har delats ut till hushållen.

Förslaget till nya stadgar, som godkändes på årsstämma 2017-05-18 men måste godkännas en andra gång, kan läsas här: styrelsens förslag till nya stadgar. En sammanfattning och förklaring han läsas här: sammanfattning och förklaring av förslag till nya stadgar.