Extra föreningsstämma 2017-08-31

Kvällen 2017-08-31 hålls en extra föreningsstämma för att hålla en andra omröstning om förslaget till nya stadgar, samt besluta om finansiering av underhållsåtgärder. Kallelse har delats ut till hushållen. Förslaget till nya stadgar, som godkändes på årsstämma 2017-05-18 men måste…

Årsstämma 2017

Föreningens årsstämma hålls i år den 18:e maj kl. 19:00 på Ekebyhovs slott. Fika serveras från 18:30. Formell kallelse och tillhörande handlingar (årsredovisning, budget m.m.) kommer att delas ut till alla hushåll i början av maj. Mer information finns på sidan Föreningsstämma…

Extra föreningsstämma 2016-07-05

Kvällen 2016-07-05 hålls en extra föreningsstämma för att besluta om en installation av trapphiss. Kallelse har delats ut till hushållen. Handlingar rörande ärendet: Trapphiss ritning Trapphiss ritning plus information om utförande Fullmakt

Årsstämma 2016

Föreningens årsstämma hålls i år den 31:a maj kl. 19:00 på Ekebyhovs slott. Fika serveras från 18:30. Formell kallelse och tillhörande handlingar (årsredovisning, budget m.m.) kommer att delas ut till alla hushåll i mitten av maj.

Årsstämma 2015

Föreningens årsstämma hålls i år den 11:e maj kl. 19:00 i Ekebyhovs slott. Fika serveras från 18:30. Formell kallelse och tillhörande handlingar (årsredovisning, budget m.m.) kommer att delas ut till alla hushåll i slutet av april.