Motioner till årsstämma 2019

Deadline för inlämning av motioner till ordiniarie föreningsstämma 2019 är söndag 2019-04-07. Information om hur man skriver en motion finns på lappar i garaget.