Nya stadgar

Bolagsverket har nu registrerat de nya stadgar som röstades igenom på ordinarie föreningsstämma maj 2017 och extrastämma augusti 2017. De nya stadgarna är åtkomliga på sidan ”Ekonomi m.m.”.

Årsstämma 2017

Föreningens årsstämma hålls i år den 18:e maj kl. 19:00 på Ekebyhovs slott. Fika serveras från 18:30. Formell kallelse och tillhörande handlingar (årsredovisning, budget m.m.) kommer att delas ut till alla hushåll i början av maj. Mer information finns på sidan Föreningsstämma…