Hyresnämnden godkänner insatshöjning (kapitaltillskott)

Tisdagen 2015-02-10 meddelade Hyresnämnden i Stockholm att den godkänner föreningens beslut att höja insatserna. Föreningen fattade beslutet på årsstämma i maj 2014. Insatshöjningen (kapitaltillskottet) genomförs 2015-03-31.