Deadline anmälan och poströstning årsstämma 2021

Som tidigare meddelats är deadline både för anmälan till årsstämman, och inlämnande av poströster, lördag 2021-05-15 kl. 19:00. Information om hur man anmäler sig har mailats ut och anslagits i garaget. Formulär för poströstning har lagts ut i garaget och gjorts tillgängliga via hemsidan. Alla handlingar inför stämman, både sådana som delats ut i brevlådor och sådana som anslagits i garaget, finns tillgängliga på hemsidan. (Bortlänkade 2021-05-18; kontakta ordföranden om du vill ha länk till dem.)