Städdag söndag 2017-04-23

Vårens städdag är i år söndagen 2017-04-23. Vi samlas kl. 10:00 på lilla torget. Ungefär kl. 12 serveras lunch, och kl. 14 serveras fika. Kontakta gärna styrelsen i god tid innan städdagen om det finns förslag/synpunkter på vad som bör…

Städdag söndag 2016-10-16

Höstens städdag är i år söndagen 2016-10-16. Vi samlas kl. 10:00 på lilla torget. Ungefär kl. 12 serveras lunch, och kl. 14 serveras fika. Kontakta gärna styrelsen i god tid innan städdagen om det finns förslag/synpunkter på vad som bör…

Städdag söndag 2014-04-27

Vårens städdag är i år söndagen 2014-04-27. Vi samlas kl. 10:00 på lilla torget. Ungefär kl. 12 serveras lunch, och arbetet avslutas kl. 14:30 med fika och i samband med detta kommer även information om planeringen kring kapitaltillskott att ges.