Trimning/beskäring av träd 2017

Bild västerut från vändplan. Villan Paradisvägen 24 syns till höger, våra huslängor till vänster:

Bild från västerut vändplan. Man ser hur ett träds grenar nästan når fram till taket på Gustavavägen 12/14 (nere till vänster):

Bild västerut från vändplan. Gång mellan villan och vårt område:

Bild västerut från Gustavavägen 12/14. Trädens grenar hänger in långt över vår fastighet och lägenheternas uteplatser:

Bild västerut från Gustavavägen 16:

Bild västerut från Gustavavägen 16:

Bild österut från Gustavavägen 24. Trädens grenar hänger in långt över vår fastighet och lägenheterna 12-20:s uteplatser:

Bild österut från Gustavavägen 24. Trädens grenar hänger in långt över vår fastighet och lägenheterna 12-20:s uteplatser:

Bild österut från Gustavavägen 24. Trädens grenar hänger in långt över lägenheterna 12-20:s uteplatser:

Bild österut från Gustavavägen 24. Trädens grenar hänger in långt över lägenheterna 12-20:s uteplatser:

Bild österut, mot vändplan, från Gustavavägen 22. Den orange vägmarkeringskäppen markerar hörnet mellan vår fastighet och Paradisvägen 24 och Paradisvägen 22. Enligt järnrören som markerar fastighetsgränser står stängslet (nere till vänster i bild) delvis på vår fastighet och delvis på villans, det liksom ”buktar in” på vår fastighet.

Bild österut, mot vändplan, från Gustavavägen 22. Den orange vägmarkeringskäppen markerar hörnet mellan vår fastighet och Paradisvägen 24 och Paradisvägen 22:

Bild österut, mot vändplan, från Gustavavägen 20: