Ritningar och bilder för el till radonfläktar

Ritning i PDF-format på eldragningar till belysning i förråd: PDF-ritning

Modifierad version av ritning med markeringar för fläktar och förråd: modifierad ritning

Bild som visar hur el kommer ut från lägenhet 58, går utmed fasad, och går ner i kulvert, samt ventilationstorn:

Detaljbild som visar dragning av el till kulvert vid 58:an, kabelskydd, vit kabel bakom metallkabelskydd, går ner i svart skyddshölje vid genomgång ner i kulvert:

Detaljbild dragning av el utmed fasad 58:an, vit elkabel är dragen i vitt plaströr utmed fasaden och går sedan in i metallkabelskydd:

Bild som visar strömbrytare och varvtalsomställare nere i kulvert vid 56:an: