Nya stadgar

Bolagsverket har nu registrerat de nya stadgar som röstades igenom på ordinarie föreningsstämma maj 2017 och extrastämma augusti 2017. De nya stadgarna är åtkomliga på sidan ”Ekonomi m.m.”.

Extra föreningsstämma 2017-08-31

Kvällen 2017-08-31 hålls en extra föreningsstämma för att hålla en andra omröstning om förslaget till nya stadgar, samt besluta om finansiering av underhållsåtgärder. Kallelse har delats ut till hushållen. Förslaget till nya stadgar, som godkändes på årsstämma 2017-05-18 men måste…

Målning av området påbörjad

Förra veckan kom målningen äntligen igång. När man tittar på de längor som påbörjats ser man en stor skillnad redan efter att fasaden tvättats, och när den dessutom målats märks det ännu mer. Mer information om målningen finns på sidan Målning 2016-2017.

Årsstämma 2017

Föreningens årsstämma hålls i år den 18:e maj kl. 19:00 på Ekebyhovs slott. Fika serveras från 18:30. Formell kallelse och tillhörande handlingar (årsredovisning, budget m.m.) kommer att delas ut till alla hushåll i början av maj. Mer information finns på sidan Föreningsstämma…

Städdag söndag 2017-04-23

Vårens städdag är i år söndagen 2017-04-23. Vi samlas kl. 10:00 på lilla torget. Ungefär kl. 12 serveras lunch, och kl. 14 serveras fika. Kontakta gärna styrelsen i god tid innan städdagen om det finns förslag/synpunkter på vad som bör…