Nedtagning av träd

 

De tre grupperna med granar: en ensam gran längst till vänster, sedan tre granar på rad, sedan ett lövträd, och sedan de fyra sista granarna på rad:
 
IMG_1458_1_grX_4

 

De tre grupperna med granar ur en annan vinkel:
 
IMG_1456_1_grX_1

 

Den ensamma granen, borde kunna precisionsfällas:
 
IMG_1455_1_gr1_2

 

Den ensamma granen igen, borde kunna precisionsfällas:
 
IMG_1454_1_gr1_1

 

Gruppen med tre granar, borde kunna precisionsfällas mot den ensamma granen:
 
IMG_1467_1_gr2_1

 

Gruppen med fyra granar:
 
IMG_1463_1_gr3_2

 

Gruppen med fyra granar:
 
IMG_1468_1_gr3_5

 

Eken:
 
IMG_1461_1_ek_1

 

Eken igen:
 
IMG_1465_1_ek_2