Handlingar till årsstämma 2021

Kallelse med dagordning.

Årsredovisning 2020 med separat revisionsberättelse 2020.

Styrelsens propositioner.
Skiss som illustrerar hur soprum är tänkt att byggas.
(Information om planerade åtgärder i garaget som delades ut 2021-04-12, som nämns i propositionen om förändringar i garaget.)
(Information om tomter som delades ut 2021-05-02, som nämns i propositionen om tomter.)

Medlemmars motioner som bordlades 2020 och skall behandlas på årsstämma 2021.

Medlemmars motioner till årsstämma 2021.

Styrelsens svar/synpunkter på medlemmars motioner.

Tomtkarta. Blå markeringar avser ändringar som styrelsen föreslår dels för att få mer intuitiva tomtgränser mot gångväg, och dels för att få gemensamma raka gränslinjer mot villorna. Röda markeringar avser expansioner av tomter som skett någon gång efter att tomter uppläts i början av 1990-talet. Lila markeringar avser markytor framför trappor till lägenheter på övre plan. Gröna markeringar avser markytor för förråd som tjänar mer än en bostadsrätt, där förrådet står på enskild bostadsrätts tomt.

Tomtgränser original från början av 1990-talet. (Förtydligad med husnummer 2021-05-04.)

Styrelsens förslag till nya tomtgränser. (Förtydligad med husnummer 2021-05-04, men datumet i sidhuvudet råkade förbli det gamla.)

Formulär för poströstning (publicerat 2021-05-07).

Information om anmälan till stämma (publicerat 2021-05-07).