Kallelse till extra föreningsstämma 2013-12-12

Medlemmar i Brf Bokskogen kallas till extra föreningsstämma som hålls på Ekebyhovs slott torsdagen 2013-12-12 kl. 19:00. Formell kallelse och budget för 2014 har delats ut till medlemmar, och vid anslagstavlor i garage och här på webben kan man även hitta blankett för fullmakt, förklaring av styrelsens förslag till ändringar i föreningens stadgar, och de nya stadgarna i sin helhet.