Föreningsstämma 2017-05-18

Föreningens ordinarie föreningsstämma 2017 hålls den 18:e maj kl. 19:00 i Ekebyhovs Slott.

På stämman kommer vi rösta om styrelsens förslag till nya stadgar och nya trivsel- och ordningsregler.

Här kan man läsa förslagen:

Styrelsens förslag till nya stadgar, utkast nummer 7, 2017-05-04 (den version som delades ut med kallelserna).

Styrelsens förslag till nya trivsel- och ordningsregler, utkast nummer 5, 2017-05-04 (den version som delades ut med kallelserna).

Sammanfattning och förklaring av nya stadgar, version 2, 2017-05-01 (den version som delades ut med kallelserna).

Lämna gärna synpunkter på eller ställ frågor om förslagen. Synpunkter och frågor kan skickas till adressen sekreterare@brfbokskogen.se eller läggas i föreningsbrevlådan på lilla torget. Förslag på ändringar bör lämnas före den 4:e maj, ju tidigare desto bättre.

Stadgarna baseras på de mönsterstadgar som organisationen Bostadsrätterna tagit fram, med vissa modifieringar för att anpassa stadgarna till vårt områdes och vår förenings karaktär.

Trivsel- och ordningsreglerna har sammanställts genom att titta på andra föreningars regler och plocka bra punkter från dem, samt genom att fundera igenom vilka saker och företeelser som finns i vårt område men som inte är så vanliga i andra områden.