Dörr med fönster

Information om, och exempelbilder på, ytterdörr med fönster.

Några mått:

Dörren har modulmått 10×21.

Dörrbladet är cirka 927 x 2032 mm.

Den övre panelen/spegeln är 201 mm hög.

Den nedre panelen/spegeln är 388 mm hög.

Övriga sju paneler/speglar är 197 mm höga.

Spåren mellan panelerna/speglarna är cirka 8 mm breda, med en ytterst svag fasning som kanske egentligen bara är färg. Spårens djup är cirka 2 mm.

Glaset är cirka 362×362 mm. Runt glaset sitter ett cirka 28 mm brett foder.

Glaset sitter inte centrerat i sidled, utan är cirka 220 mm från låssidan, cirka 345 mm från gångjärnssidan, och cirka 435 mm från överkanten på dörrbladet.

Det är cirka 192 mm från låssidan till kanten på fönsterfodret, cirka 317 mm från gångjärnssidan till kanten på fönsterfodret, och cirka 407 mm från överkanten på dörrbladet till kanten på fönsterfodret.

Fodret/listen runt glaset är cirka 28 mm brett där det ligger an mot dörrbladet, det sticker ut cirka 7mm från dörrbladets yta och har en lätt rundad fasning på både långsidor och kortsidor (se bilder) som är cirka 5 mm bred, så fodret är alltså cirka 18mm brett längst ut från bladets yta.

Avstånd från dörrbladets överkant till ”taket” i dörrsmygen är cirka 30 mm, det är alltså ont om utrymme att lyfta på/av dörren på/från gångjärnen, vilket kan påverka val av gångjärn.

Klicka på bilder för högupplösta versioner.