Bilder garagerenovering

Klicka på bilder för att se högupplösta versioner. Bläddra nedåt för att se nyare bilder.


Först bilder tagna 2021-08-28. Urgrävt runt pelare, pelare uppstämpade, toppen av pelarfundament synliga, en del pelare vattenbilade för att få fram armeringsjärn.

Översikt, sett från ingången närmast förskolan:

En till översikt:

Pelare uppstämpade, hög med asfalt bakom:

Pelarfundament synligt:

Det blir rejält smutsigt vid vattenbilning:

Betong bortbilad för att frilägga armering:

Det blir rejält smutsigt vid vattenbilning:


Sedan bilder tagna 2021-09-04. Vattenbilning fortsätter.

Vid vattenbilning urholkas underlaget för asfalten, så den sjunker:

Mer uppstämpade pelare:

Mer sjunken asfalt:

Mer armeringsjärn:

Uppstämpat:

Översikt:

Översikt:

Översikt:

Översikt, nu knastrar det under skorna när man går i garaget:

Närbild av armeringsjärn i pelare, rost:

Närbild av armeringsjärn i pelare, mer rost:

Översikt från längst in i garaget vid släpvagnsparkeringen. Inte mycket plats att parkera på:

Översikt från längst in i garaget vid MC-parkeringen. Inte mycket plats att parkera på:


Bilder tagna 2021-09-12. Gjutning av renoverade pelare.


Bilder tagna 2021-09-20. Förberedelse för håltagning för ny soprumsdörr, resultatet av gjutning av renoverade pelare, och asfalt borttagen intill väggar inför uppgrävning.


Bilder tagna 2021-09-23. En del fundament som pelare står på förstärks, och allt målas med en särskild färg som skall skydda från framtida skador. Dessutom börjar uppgrävning intill väggar för att reparera skador i väggarna.


Bild tagen 2021-09-26. Igenfyllnad kring färdigrenoverade pelare.


Bilder tagna 2021-09-27. Spraymarkeringar av skaddor på väggar, och påbörjad vattenbilning för att frilägga armeringsjärn i väggar.


Bilder tagna 2021-10-03. Väggar vattenbilade för att frilägga armeringsjärn så att armeringsjärnen kan bytas/kompletteras.


Bilder tagna 2021-10-07. Skadad armering förstärks/kompletteras med mer armeringsjärn.


Bilder tagna 2021-10-12. Förberedelser för gjutning efter åtgärder på skadade armeringsjärn, och påbörjad gjutning.


Bilder tagna 2021-10-16. Igenmurning av gammal fönsteröppning vid ny dörröppning för soprum, och målning av gjutning med särskild skyddande epoxifärg.


Bilder tagna 2021-11-02. Uppgrävda ytor runt pelare och invid väggar är igenasfalterade, och det förbereds för applicering av hålkälslist längst ned på pelare och väggar.