Ändrat färgsättningsförslag

Bilder med nytt förslag från Johanna:

Stora gräsytan mellan nummer 58-98 sedd från parken, nummer 60 får ljusare kulör på baksidan (men ej framsidan), nummer 70 får ljusare kulör på baksidan (men ej framsidan), nummer 82 får ljusare kulör, nummer 94 får ljusare kulör:

Flygfoto över stora gräsytan mellan nummer 58-98 m.m. sedd från parken, nummer 60 får ljusare kulör på baksidan (men ej framsidan), nummer 70 får ljusare kulör på baksidan (men ej framsidan), nummer 82 får ljusare kulör, nummer 94 får ljusare kulör:

Nummer 32-28, där 30 nu får mörkare nyans:

Lilla torget, nummer 50-56 till vänster (längan har en husenhet för mycket på bilden, det är nummer 52 som skulle få mörkare nyans), nummer 28-32 till höger där 30 får mörkare nyans:

Vy från vägen upp mot garaget (längan har en husenhet för mycket på bilden), tvåvåningshusen 2 och 6 får ljusare nyans förutom på burspråken i vardagsrummen:

Nummer 92-98 till höger (längan har en husenhet för mycket på bilden, det är nummer 94 som skulle få annan kulör, och nummer 92 får ljusare kulör på burspråk i hall), nummer 100-104 till vänster (nummer 100 får ljusare kulör på burspråk i hall):

Nummer 92-98 till höger (längan har en husenhet för mycket på bilden, det är nummer 94 som skulle få annan kulör, och nummer 92 får ljusare kulör på burspråk i hall), nummer 100-104 till vänster (nummer 100 får ljusare kulör på burspråk i hall):

Bild från parken mot gräsytan mellan nummer 42-64, nummer 48 får ljusare nyans på baksidan (men ej framsidan) notera att längan i mitten (50-56) har en husenhet för mycket, det är nummer 52 som skulle få mörkare nyans:

Flygfoto av i stort sett hela området:

Flygfoto som visar 10-76, man ser att 44 får ljusare kulör på burspråk i vardagsrum:

Nummer 106-114, där 112 får ljusare nyans på framsidan (ej på baksidan) och 114 verkar få ljusare nyans på burspråk i hall:

Inga ändringar ovanpå garagets framsida jämfört med förra förslaget:

Nummer 58-64, där 58 får annan kulör på framsidan, men ej på gavel eller baksida:

Gaveln på 66-68 till vänster, nummer 58-64 i mitten:

Gången genom området, där nummer 82 fått annan kulör:

Nummer 66-76 sett från lilla torget:

Flygfoto från ungefär ovanför lekplatsen i hyresområdet, nummer 102 får ljusare kulör på baksidan (men ej burspråket i vardagsrummet), 110 får ljusare kulör på baksidan (ej på framsidan), och 112 får ljusare kulör på burspråket i vardagsrummet:

Flygfoto från ungefär ovanför lekplatsen i hyresområdet, baksidan (men inte framsidan och inte burspråket i vardagsrummet) av 102 får annan nyans, 110 får ljusare kulör på baksidan (ej på framsidan), och 112 får ljusare kulör på burspråket i vardagsrummet:

Flygfoto från parken:

Flygfoto ungefär snett nerifrån Bryggavägen:

Flygfoto från parken med längorna 34-40 (längan har en husenhet för mycket på bilden, det blir 38 som får den mörkare nyansen förutom på burspråket i hallen och 40 får ett mörkare burspråk i hallen) och 42-48 i förgrunden där 42 får mörkare nyans på burspråket i hallen:

Från parken med längan 34-40 till vänster (längan har en husenhet för mycket på bilden, det blir 38 som får den mörkare nyansen förutom på burspråket i hallen och 40 får ett mörkare burspråk i hallen) och nummer 42 till höger där 42 får mörkare nyans på burspråket i hallen:

Från parken mot längan 42-48, nummer 42 får mörkare nyans på burspråket i hallen:

Från parken med längorna 34-40 (längan har en husenhet för mycket på bilden, det blir 38 som får den mörkare nyansen) och 42-48 i förgrunden:

Flygfoto från ovannför hyresområdet: